De gouden regel bij het boren en zagen is: Luisteren, Waarnemen en Reageren 

Wat wordt bedoelt met “toerental”? Het toerental geeft aan hoeveel omwentelingen de booras per minuut maakt. De keuze van het toerental bij boren en/of zagen wordt bepaald door verschillende factoren.

Met een handboormachine is het niet aan te bevelen om in de eerste versnelling “uit de hand” te boren. De motor is (ondanks de slipkoppeling) in de 1e versnelling zo sterk, dat er te veel risico ontstaat op terugslag op de polsen. Door de krachtige moderne boormotoren kunnen er hogere toeren worden toegepast en is het steeds belangrijker om hier rekening mee te houden.

Een goede leidraad bij boringen is het snijgeluid welke de boor produceert. Het is van belang om de juiste toeren toe te passen waarbij de snelheid en het toerental in evenwicht zijn. Als er een dreunend geluid wordt waargenomen dan maakt de boor te weinig toeren. Door het lage toerental ontstaan er kleine kickbacks in een snel tempo, hierdoor verspringt de boor constant. Het dreunende geluid moet zo snel mogelijk worden verholpen, dit kan zeer nadelig zijn voor de levensduur van de segmenten en de boor.

Mocht de verhoging van het toerental de kickbacks niet verhelpen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs, zodat er naar andere mogelijke problemen kan worden gekeken.

Als er tijdens het boren een scherp (gillend) geluid ontstaat dan betekent dit dat er geen snijding plaatsvindt (de boor draait zonder te snijden). Het verhogen van de druk op de boor om zo snelheid te winnen of om de boor te dwingen om te gaan snijden, werkt averechts. De segmenten gaan zoeken, buigen af en de diamantkorrel wordt teruggedrongen. Het gevolg is dat de boor volledig stopt met snijden.

In dit geval is de oplossing het toerental (tijdelijk) verlagen en/of de hoeveelheid water aanpassen. Het type segment kan ook van invloed zijn.

Voor elke klus kunt u bij ons terecht voor advies over welk type boor, machine en/of opstelling ideaal is in uw situatie. Bij grotere klussen kunnen wij ook op locatie advies geven! Neem hiervoor contact op, met ons of met één van onze verkoopadviseur.

De vuistregel van het toerental per boordiameter kunt u in deze tabel vinden -> Toerentaltabel per diameter

Toerental zaagmachines

Het benodigde toerental bij het zagen is sterk afhankelijk van het te zagen materiaal. Door de grote variatie in zaagmachines qua vermogen, toepassingen en toerental is er veel kennis nodig om probleemloos te zagen door diverse materialen. Tijdens het zagen is het belangrijk om het zaaggedrag in de gaten te houden. Bij het optreden van een bonkend geluid verloopt het zaagproces niet optimaal. Het zaagblad is te hard voor het te zagen materiaal en/of het toerental is te hoog. Doorgaan met zagen heeft tot gevolg dat het blad steeds meer gaat bonken, wat leidt tot schade aan de segmenten, scheurtjes in de staalkern vanuit de slots, geen rechte zaagsnede, zaagblad wordt “ovaal”, het blad verliest spanning en een sterk verminderde standtijd.

Oplossingen om het zaagproces te optimaliseren met een bonkend blad zijn, motortoeren verlagen (circa 10 tot 20%), zaagdiepte aanpassen en/of de voortgang aanpassen.  Een methode om een bonkend zaagblad weer rond te krijgen is het omdraaien van het blad op de zaagas, om vervolgens op hoge snelheid circa 2 cm diep te zagen tot het bonkende geluid verdwijnt.

Bij een nieuw blad is het belangrijk om “in te zagen” met een lage voedingssnelheid of zo mogelijk een geringe diepte. Dit is afhankelijk van het soort zaagmachine. Als het blad voldoende “ingezaagd” is, kan deze volledig worden belast. De snijsnelheid wordt bepaald door het blad, de toeren en het te zagen materiaal. Deze verhoudingen dienen in evenwicht te zijn. Als dit het geval is kan het vermogen van de machine volledig worden ingezet.

Om capaciteit te verhogen zul je vaak dieper willen zagen, hiervoor dient het vermogen aangepast te worden. Wij denken graag mee om tot de optimale afstelling te komen. Hierbij zijn ook waterdosering en zaagblad keuze van belang.

Waterdosering

Een factor die nog wel eens over het hoofd gezien wordt, is de waterdosering. Als waterdosering niet goed ingeregeld wordt dan krijgt men te maken met stofvorming en afwijkend zaaggedrag. Dit omdat bij “nat” zagen, de hoeveelheid water nauw samenhangt, met de hoeveelheid verspaand materiaal. Diacom heeft diverse maatwerk oplossingen om de waterdosering te optimaliseren op het zaagblad, waarbij het nutteloze rondspatten van het water in de zaagkap, sterk verminderd wordt.

Keuze zaagblad:

Bij de keuze van een zaagblad spelen meerdere factoren een rol en zijn ook meerdere keuze te maken, zo kan een zaagblad variëren in:

  • Dikte → tussen 1,8 mm en 8 mm
  • Vertanding → nauwe vertanding (kleine slots), normale vertanding (ruime slots)
  • Segment vorm → korte of lange vertanding en eventueel gebruik schuine segmenten
  • Segment samenstelling → elke type materiaal vereist een andere samenstelling van het zaag tandje

Diacom heeft veel ervaring en kennis om advies te geven in welk blad en/of boor, vermogen en/of machine het meest geschikt is voor de klus!