De kolomboormachine van WEKA is een machine die niet mag ontbreken in de bus van de betonboorder. Deze machine is uitermate geschikt voor het zware werk en wordt ingezet bij diameters tot 900 mm.

De SR kolomboormachines van WEKA zijn voorzien van de SR technologie. SR staat voor Switched Reluctance. De SR motoren halen het maximaal haalbare uit het 220 Volt netwerk en werkt niet meer met koolborstels. De boorsnelheid is over het hele capaciteitsbereik constant, hierdoor wordt de start van het boren eenvoudig, wordt de slijtage minder en wordt de efficiëntie van het boren vergroot.

De SR machines zijn voorzien van een LED display. Op het display wordt de boordiamater weergegeven. Als de machine in storing gaat dan is op het display een foutcode te zien. Deze foutcode geeft aan waarom de machine in storing gaat. Veelal komt dit door overbelasting, over verhitting, of een verkeerde spanning. Onderstaande een lijst met de Foutcodes, de bijbehorende betekenis en de daarop volgende procedure.

Foutrapport en foutanalyse SR25, SR38, SR65, SR68, SR75,

Als er een fout optreedt, knippert het rode LED lampje onder de startknop en wordt de foutcode weergegeven op het display in termen van een dubbele afbeelding. De betekenis van deze cijfers wordt beschreven in de volgende tabel:

Foutcode Betekenis Procedure
01 Over belast De motor is plotseling overbelast (storing)
02 Over verhit De motor wordt onvoldoende gekoeld. De temperatuur van het water is te warm of er is onvoldoende doorstroom.
03 Overbelast De motor is langere tijd geblokkeerd, of langere tijd overbelast (snelheidsverlies)
04 Onderbroken Ernstige fout in controller
05 Beveiliging Ernstige fout in controller
06 Brown out Ernstige fout in controller
08 Onderhoud noodzakelijk Na 250 gebruiksuren moet de machine voor een onderhoudsbeurt. Om vervolgens te kunnen starten dient de start/stop knop 3x te worden ingedrukt
10 Er is geen tussenkringspanning Laadschakeling voor tussenkringspanning is defect
11 Voedingsspanning te hoog De machine is aan een te hoge spanning aangesloten

(generator)

12 Voedingsspanning te laag De machine is aan een te lage spanning aangesloten

(generator)

13 Bedrijfsspanning te hoog De spanning is altijd, of kortstondig te hoog (generator, of stoorspanning)
14 Bedrijfsspanning te laag De spanning is tijdens het gebruik altijd, of kortstondig te laag (te lange verlengkabel, te geringe doorsnede, te zwakke generator, of fase-uitval)

 

Mogelijke oplossingen:

De fouten 10 – 14 moeten worden geaccepteerd door op de rode Stopknop te drukken.

De fouten 04 – 06 kunnen niet worden geaccepteerd. Men moet er vanuit gaan dat de motorbesturing defect is.

Als de machine met het stroomnet wordt verbonden, worden de eerste gegevens van de motorcontroller naar de displaycontroller gestuurd, dit duurt enkele seconden, in de tussentijd knippert de groene LED onder de startknop. Zodra deze uitgaat, is de machine gereed voor gebruik.

 

LET OP! Bij het niet kunnen oplossen van de foutcode adviseren wij altijd contact op te nemen met Diacom. Naast productie en verkoop kunt u bij ons ook terecht voor reparatie en onderhoud.